بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2066
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

عنوان فروش وام 40 میلیونی تهران
استان تهران
مبلغ وام 40,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش

5,000,000