بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1899
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

 

عنوان

فروش وام 50 میلیونی آبادان
استان خوزستان
مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی