بازار وام ایران
4,100,000 تومان
شماره آگهی: 2131
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان مازندران

 

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 60 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 4,100,000