بازار وام ایران
6,500,000 تومان
شماره آگهی: 1944
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان تهران

 

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 80 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 6,500,000