بازار وام ایران
12,000,000 تومان
شماره آگهی: 2083
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان آذر بایجان غربی

 

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 12,000,000