بازار وام ایران
15,000,000 تومان
شماره آگهی: 1820
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان زنجان

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان

 

میزان سود 4 درصد

 

مدت بازپرداخت 84 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش 15,000,000