بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1910
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

 

  • عنوان
فروش وام 50 میلیونی قروه
استان کردستان
مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود تماس بگیرید
مدت بازپرداخت تماس بگیرید
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی