بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2107
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان همدان

 

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی