بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1819
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان همدان

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان

 

میزان سود 4 درصد

 

مدت بازپرداخت 60 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش توافقی