بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1939
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان تهران

 

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 60 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی