بازار وام ایران
7,000,000 تومان
شماره آگهی: 1867
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان یزد

 

مبلغ وام 50,000,000 تومان

 

میزان سود 2 درصد

 

مدت بازپرداخت 12 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش 7,000,000