بازار وام ایران
13,000,000 تومان
شماره آگهی: 2088
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان همدان

 

 

مبلغ وام 60,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 13,000,000