بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2171
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

  1. عنوان
فروش وام 60 میلیونی همدان
استان همدان
مبلغ وام 60,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 13,000,000