بازار وام ایران
8,000,000 تومان
شماره آگهی: 1868
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان بوشهر

 

مبلغ وام 80,000,000 تومان

 

میزان سود 5 درصد

 

مدت بازپرداخت 60 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش 8,000,000