بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2118
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان آذر بایجان غربی

 

 

مبلغ وام 8,400,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت تماس بگیرید
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی