بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1913
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

عنوان

فروش وام 9 میلیونی سبزوار
استان خراسان رضوی
مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی