بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1918
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

عنوان

فروش وام 90 میلیونی کرمان
استان کرمان
مبلغ وام 90,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی