بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی


فروش یک عدد وام ازدواج آماده برای ضامن بانک تجارت 50میلیون

قیمت فروش:توافقی

استان:خراسان رضوی

قابل انتقال:خیر

مدت بازپرداخت:۷سال

نوع ضمانت :ضامن کارمند

نوع وام :وام ازدواح