بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

سقف پرداخت سرمایه
توافقی
استان
تهران
 قابل انتقال
بله

وام آزاد به کارمندان و بازنشستگان و قراردادی های دولتی و مستمری بگیران و خودرو و ملک و سکه

❌بدون ضامن❌ ❌بدون پیش پرداخت❌

✅فوری همان لحظه✅

۱. کارمندان با فیش حقوقی تا ۳۰ میلیون اقساطی 《با چک》
۲. خودرو تا ۵۰٪ ارزش واقعی اقساطی 《با چک》
۳. ملک مسکونی تا ۵۰٪ارزش ملک اقساطی 《با چک》
۴. سکه تا ۹۰٪ ارزش واقعی اقساطی 《با چک و سفته