بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1551
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

میزان وام
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
یک وام به مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون تومان
۱۸ درصد
یک ساله مضاربه
بانک صادرات
شعبه بلوار شبلی
به صورت شراکتی
ضمانت یک سند با ارزش دومیلیارد و پانصد میلیون تومان میخواد
تک برگ باشه
پایان کار داشته باشه
برچسب‌ها: