بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

مبلغ وام 40,000,000 تومان

 

شهر بندر ماهشهر

 

میزان سود تماس بگیرید

 

تعداد اقساط تماس بگیرید

 

نوع وام فروش

 

قیمت فروش تماس بگیرید

 

توضیحات برای فروش آمادست.لطفا فقط تماس پیامکپاسخ نمیدم.با تشکر جهت کسب اطلاعات بیشتر از ماهشهر تماس حاصل فرمایید.